Zaloguj
Reklama

Diagnostyka wad zgryzu

Autorzy: lekarz dentysta Anna Aksamit
Diagnostyka wad zgryzu
Fot. medforum
(5)

Diagnostyka wad zgryzu oparta jest na podziale w odniesieniu do trzech płaszczyzn:

Reklama

Zaburzenia przednio-tylne

Tyłozgryz - charakteryzuje się cofnięciem dolnego lub wysunięciem górnego łuku zębowego, między górnymi i dolnymi siekaczami występuje szpara przednio- tylna, w rysach twarzy zauważalny jest zaburzony układ warg polegający na cofnięciu lub wywinięciu wargi dolnej, pogłębiona jest również bruzda wargowo- bródkowa.

Tyłozgryz częściowy - występuje cofnięcie lub przechylenie siekaczy dolnych oraz występuje I klasa Angle’a (określa ona prawidłowe położenie pierwszych trzonowców górnego i dolnego względem siebie).

Tyłozgryz całkowity - zahamowanie doprzedniego wzrostu całego łuku zębowego dolnego, występuje II klasa Angle’a (dolny pierwszy trzonowiec jest ustawiony dotylnio w stosunku do górnego).

Tyłozgryz rzekomy - wysunięcie lub wychylenie górnego łuku zębowego, występuje I klasa Angle’a.

Tyłożuchwie - charakteryzuje się cofnięciem lub zahamowaniem wzrostu doprzedniego żuchwy, w rysach twarzy występuje cofnięcie bródki.

Tyłożuchwie czynnościowe - cofnięcie prawidłowo zbudowanej żuchwy, II klasa Angle’a, przy wykonaniu testu czynnościowego, który polega na wysunięciu żuchwy do przodu, zauważamy poprawę rysów twarzy jak i warunków zgryzowych.

Tyłożuchwie morfologiczne (retrogenia) - zaburzona budowa żuchwy spowodowana zahamowanym jej wzrostem na długość, tutaj test czynnościowy wypada ujemnie.

Przodozgryz - siekacze i kły dolne zachodzą na górne, w rysach twarzy wysunięta warga dolna oraz wygładzenie bruzdy wargowo- bródkowej.

Przodozgryz częściowy - wysunięcie lub wychylenie przedniego odcinka łuku zębowego dolnego, występuje I klasa Angle’a.

Przodozgryz całkowity - wysunięcie całego łuku zębowego dolnego w stosunku do górnego, III klasa Angle’a (oznacza ona doprzednie ustawienie pierwszego dolnego trzonowca dolnego w stosunku do górnego).

Przodozgryz rzekomy - zahamowanie doprzedniego wzrostu szczęki objawiające się odwrotnym zachodzeniem siekaczy dolnych na górne, występuje I klasa Angle’a.

Przodożuchwie - wysunięcie żuchwy lub jej nadmierny wzrost doprzedni objawiający się w rysach twarzy wysunięciem bródki do przodu.

Przodożuchwie czynnościowe - wysunięcie prawidłowo zbudowanej żuchwy w stosunku do szczęki, III klasa Angle’a, test czynnościowy polegający na cofnięciu żuchwy do kontaktu siekaczy górnych z dolnymi wypada dodatnio.

Przodożuchwie morfologiczne (progenia) - nadmierny rozrost żuchwy na długość powoduje ujemny wynik testu czynnościowego.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • „Zarys współczesnej ortodoncji” pod redakcją prof. dr hab. n. med. Ireny Karłowskiej, wydanie III, Warszawa 2009, ISBN 978-83-200-3995-5
    „Ortopedia szczękowa zasady i praktyka” pod redakcją prof. dr hab. n. med. Florentyny Łabiszewskiej- Jaruzelskiej, wydanie III, Warszawa 1995, ISBN 83-200-1924-9

Reklama
(5)
Komentarze