Zaloguj
Reklama

„Minimalnie” czyli stomatologia w obliczu profilaktyki

Sprawdzanie stanu zębów
Fot. medforum
Sprawdzanie stanu zębów
(0)

Minimalnie interwencje stomatologiczne są z założenia jak najmniej inwazyjnymi metodami walki z demineralizacją szkliwa i rozwojem próchnicy. Zakładają wczesne wykrycie zmian oraz ewentualna interwencję, na poziomie minimalnym. Bardzo dużą rolę w tej koncepcji, odgrywa wiedza i świadomość pacjenta. Koncepcja to stanowi przeciwwagę do stosowanej powszechnie koncepcji, zakładającej usuwanie zmian próchnicowych, powodując tym samym ich poszerzenie ubytków.

Reklama

Poznanie etiologii i patogenezy procesu demineralizacji, jak również procesu rozwoju próchnicy, otworzyła drogę do powstania nowej koncepcji w stomatologii, a mianowicie koncepcji minimalnie w stomatologii interwencyjnej. Koncentruje się na założeniach, opartych o dowody naukowe, które wskazują na to, iż demineralizacja, która nie doprowadziła jeszcze do powstania ubytku w szkliwie lub w zębinie, może zostać całkowicie wyleczona, dając tym samym alternatywę dla chirurgicznego podejścia do leczenia zmian próchnicowych.

Koncepcja minimalnie, jak sama nazwa wskazuje, odnosi się do minimalnych, jak najmniej inwazyjnych interwencji w zakresie zmienionej tkanki. Jest to forma profesjonalnej opieki stomatologicznej, która kładzie nacisk na wczesne wykrycie zmian, oraz leczenie ich na poziomie mikroskopowym (molekularnym). Nie zakłada jednak aktywności tylko ze strony lekarzy specjalistów, a mianowicie jej podstawowym założeniem jest edukacja pacjenta. Pacjent powinien dostać odpowiednie informacje oraz instrukcje w zakresie higieny oraz pielęgnacji jamy ustnej, a co za tym idzie, powinien zostać uświadomiony o swojej odpowiedzialności za zdrowie swoich zębów w takim stopniu, by wymagał on jedynie interwencji minimalnych ze strony medycznej. Minimalnie interwencja stomatologiczna to zakres działań edukacyjnych, diagnostycznych oraz interwencyjnych, mający na celu wykrycie choroby w jak najwcześniejszym stadium i zapobiegnięcie jej rozwojowi oraz uniknięcie leczenia chirurgicznego. Jest to, zatem kwintesencja profilaktyki w zakresie stomatologii i higieny jamy ustnej.

Wspomniana koncepcja, jest nowatorskim podejściem do problemu walki z próchnicą. Jest to spojrzenie opozycyjne, do stosowanej niemal cały ubiegły wiek, klasyfikacji G. V. Blacka, która zakłada, że metodą leczenia zamian próchnicowych jest ich usuwanie. Efektem tego, przy użyciu narzędzi stomatologicznych, znanych nam w większości przypadków, takich jak wysokoobrotowe rotacyjne narzędzia skrawające, było poszerzanie ubytku oraz osłabienie korony zęba. Winić za taki stan rzeczy należy ówczesny stan wiedzy na ten temat. Obecnie, kiedy już posiadamy nieco większą wiedzę w zakresie zmian próchnicowych, wiemy, iż mamy tu do czynienia z problemem o charakterze transmisyjnym, czyli z chorobą infekcyjną, powstającą z udziałem bakterii próchnicotwórczych, znajdujących się na płytce nazębnej.

W świetle obecnej wiedzy, w przypadkach zmian na poziomie mikroskopowym, zastosowanie odpowiedniej terapii, z zastosowaniem fluorków przyczynia się do odbudowy zmienionych tkanek. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż w przypadkach zmian próchnicowych, które są bardziej zaawansowane i zajęły już obszar szkliwa bądź zębiny powodując ubytki, interwencja chirurgiczna oraz uzupełnienia, pozostają koniecznością.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • „Minimalnie interwencyjne leczenie stomatologiczne – przegląd piśmiennictwa” („Minimal intervention dentistry – review of literature’) Urszula Kaczmarek [w:] Czas. Stomatol., 2007, LX, 6

Reklama
(0)
Komentarze