Zaloguj
Reklama

Nowoczesne techniki w stomatologii

Wizyta u dentysty
Fot. Panthermedia
Wizyta u dentysty
(0)

Stomatologia jest dziedziną medycyny, której bardzo sprzyja rozwój technologii, obfituje w nowinki techniczne, dzięki którym coraz sprawniej odbywa się proces diagnostyki, leczenia oraz monitorowania jego przebiegu. Zaawansowane programy komputerowe wspomagają RTG, co pozwala na uzyskanie coraz bardziej precyzyjnych obrazów. Ponadto wprowadzono do stomatologii tomografię komputerową, którą dostosowano do potrzeb tej gałęzi medycyny. Innymi sposobami na ulepszenie leczenia są biomateriały, jak również technologię wspomagania komputerowego oraz druk 3D.

Reklama

Rozwój technik związanych z diagnostyką w stomatologii ma szczególne znaczenie dla trafnego stawiania diagnozy oraz podjęcia odpowiedniego leczenia. Szczególne miejsce w tym nurcie zajmuje rentgenodiagnostyka z wszelkimi jej nowoczesnymi sprzętami oraz oprogramowaniem komputerowym coraz bardziej zaawansowanym technologicznie i dostosowanym do potrzeb. Nie należy jednocześnie pomijać innych technik, do jakich należą tomografia stożkowa, wolumetryczna czy objętościowa [1].

RTG w diagnostyce stomatologicznej

Rentgenodiagnostyka ma swoją niezaprzeczalną i ugruntowaną pozycję w diagnostyce stomatologicznej. Obecnie obserwuje się jej prężny rozwój, związany zarówno z nowymi technologiami w zakresie skanerów, ale także za sprawą coraz bardziej zaawansowanego technologicznie oprogramowania, które jest dostosowane do konkretnych potrzeb i daje coraz większe możliwości [1]. Nie zmienia to jednak faktu, który jest nierozerwalnie związany z użyciem aparatu RTG, że przy każdym zastosowaniu pacjent zostaje narażony na działanie promieniowania jonizującego, które jest zależne od dawek i parametrów, jakim poddajemy daną osobę [2].

Tomografia stożkowa

Wady, jakie pojawiały się w badaniach RTG czy też niedociągnięcia zaburzające obraz, skłoniły do dalszych poszukiwań nowych, bardziej dokładnych technologii. Jedną z dróg, jaką obrano, była tomografia komputerowa, która miała za zadanie pokazać w bardziej dokładnych sposób obserwowaną strukturę [3].

fot. panthermedia

DVT, czyli Digital Volume Tomography, to nazwa techniki diagnostycznej, której synonimami są również nazwy takie jak: tomografia wolumetryczna czy tomografia stożkowa. Technika ta daje możliwość zobrazowania rentgenowskiego tkanek twardych w obrębie twarzoczaszki, a wykonanie badania wymaga specjalnego sprzętu, jakim jest tomograf wolumetryczny – innymi słowy patomograf z funkcją 3D. Samo urządzenie przeszło niemałą ewolucję, by obecnie dać możliwość korzystania z najnowocześniejszej odmiany, jaką jest Cone Beam Computed Tomography (CBCT). Technika CBCT opiera się na założeniu, że wiązka promienia pada na formę stożka czy też graniastosłupa, naświetlając tym samym pacjenta całą swoją objętością w toku jednego jedynie obrotu wokół głowy pacjenta. Wiązka stożkowa wykorzystywana jest w wielu urządzeniach, które podzielić można ze względu na wielkość pola obrazowania. Jest to obecnie technika dająca najszersze możliwości pod względem diagnostycznym, pod względem dobrania odpowiedniego leczenia, jak również pod względem monitorowania jego przebiegu. Należy jednak mieć na uwadze ryzyko pacjenta, jakie związane jest z zastosowaniem tej właśnie techniki i rozważenie, czy ryzyko to nie przewyższa korzyści dla pacjenta [1].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] Ł. Sańpruch, R. Wiench, M. Marków, M Urbaniak, M. Misiołek: Nowoczesne technologie wykorzystywane w praktyce stomatologicznej. „Journal of Stomatology. Czasopismo stomatologiczne” 2017, nr 70(6), s. 700-710.
    [2] J. Olszewski, M. Wrzesień: Ocena rentgenowskich aparatów stomatologicznych pod kątem narażenia pacjentów na promieniowanie jonizujące. „Medycyna Pracy” 2017, nr 68(4), s. 491–494.
    [3] B. Górski, R. Górska: Tomografia komputerowa wiązką stożkową jako użyteczne narzędzie w periodontologii. „Nowa Stomatologia” 2012/04, s. 161-164.

Reklama
(0)
Komentarze