Zaloguj
Reklama

Problemy stomatologiczne u pacjentów z otyłością

Objadanie się fast foodami
Fot. shutterstock
Objadanie się fast foodami
(0)

Nadwaga i otyłość są problemami, których skala na świecie jest bardzo duża, co stanowi problem zarówno w aspekcie medycznym, jak i w aspekcie ekonomicznym. Rosnąca liczba zgonów z tego powodu oraz wzrost ilości nakładów finansowych na opiekę medyczną nad tymi osobami rodzą potrzebę zwiększenia wysiłków profilaktycznych w tym zakresie. Dodatkowo zauważa się związek pomiędzy nadwagą i otyłością a problemami stomatologicznymi.

Reklama

Biorąc pod uwagę etiologię, czyli przyczynę, pewne czynniki odpowiedzialne są zarówno za schorzenia jamy ustnej, jak i nadwagę czy otyłość, stąd prowadzone są badania, które mają na celu wykazanie powyższych zależności. Badania, z jakimi można się spotkać w literaturze specjalistycznej, traktujące o zależnościach pomiędzy otyłością a próchnicą zębową, nie wykazują jednak jednoznacznych powiązań, co nie zmienia faktu, że czynniki, takie jak nadwaga czy otyłość, mają wpływ na rozwój chorób jamy ustnej i przyzębia. Dzieje się tak za sprawą mediatorów tłuszczowych, wydzielanych przez komórki prozapalne, co zaburza prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego i powoduje zmianę odpowiedzi organizmu człowieka na dany antygen płytki nazębnej, blokując tym samym mechanizmy obronne organizmu. U osób ze znaczącą nadwagą lub nawet otyłością problemy ze stanem zapalnym dziąseł są efektem zaburzeń metabolicznych, działania czynników prozapalnych oraz nieodpowiedniej higieny jamy ustnej lub też złych nawyków w kontekście jej utrzymania. Częste spożywanie słodkich produktów oraz pokarmów o wysokim stopniu przetworzenia sprzyja rozwojowi nadwagi, szczególnie kiedy mowa o dzieciach i młodzieży. Nieodpowiednia higiena podczas prowadzenia takiego stylu spożywania ma kluczowe znaczenia w rozwoju chorób przyzębia, a co więcej, nadwaga sprzyja zwiększonemu wydzielaniu śliny wraz ze zmianą jej biologicznego składu, w związku z czym istnieje większe ryzyko powikłań u pacjentów z nadwagą, leczonych stomatologicznie. Bardzo dużą rolę odgrywa tutaj profilaktyka i leczenie oraz uczestnictwo lekarzy stomatologów w profilaktyce nadwagi i otyłości [1].

Nadwaga i otyłość

Zarówno nadwaga, jak i otyłość stanowią problem globalny w kontekście zdrowia człowieka. Badania epidemiologiczne pokazują alarmujące wskaźniki, a wiek, w którym pojawia się nadmierna masa ciała, coraz wyraźniej się obniża. Skutki zdrowotne wczesnej nadwagi i otyłości wywołują długofalowe skutki zdrowotne, sprzyjając rozwojowi wielu schorzeń oraz obniżając znacząco jakość życia poprzez zmniejszoną wydolność organizmu [2]. Zgodnie z danymi WHO około 1,6 miliarda osób na świecie zmaga się z problemem otyłości, stanowiąc problem nie tylko w kontekście medycznym – skutkujący rosnącą liczbą zgonów – ale także w aspekcie ekonomicznym – skutkujący rosnącymi nakładami na opiekę medyczną [3].

Sama otyłość definiowana jest jako zwiększona masa tkanki tłuszczowej, która prowadzi do zaburzenia oraz upośledzenia funkcji organizmu i jego czynności. Zaburzenie to obejmuje wiele aspektów i odnosi się do wielu dziedzin życia, przyczyniając się tym samym do wzrostu liczby zgonów na świecie [2].

Związek otyłości z próchnicą

Odpowiednie zbilansowanie diety oraz właściwe odżywianie to kluczowe elementy profilaktyki wielu chorób oraz profilaktyki nadwagi czy otyłości. Jest to także podstawa do zachowania jamy ustnej w stanie prawidłowym – zarówno zębów, jak i tkanek przyzębia.

fot. panthermedia

Aby można było domniemywać o przyszłym rozwoju próchnicy, ważne jest zaistnienie kilku czynników będących jej przyczyną. Występowanie płytki nazębnej oraz duża ilość węglowodanów dostarczanych w diecie, naturalna podatność zęba oraz odpowiednio długi oddziaływanie tych czynników stanowić mogą przyczynę rozwoju próchnicy [1].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] B. Kubić-Filiks, J. Szymańska: Problemy stomatologiczne u pacjentów z otyłością. „Pediatria i Medycyna Rodzinna” 2018, nr 14(4), s. 386–391.
    [2] D. Przybylska, M. Kurowska, P. Przybylski: Otyłość i nadwaga w populacji rozwojowej. „Hygeia Public Health” 2012, nr 47(1), s. 28-35
    [3] M. Wąsowski, M. Walicka, E. Marcinowska-Suchowierska: Otyłość – definicja, epidemiologia, patogeneza. „Postępy Nauk Medycznych” 2013, t. XXVI, nr 4, s. 301- 306

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze