Zaloguj
Reklama

Proteza natychmiastowa

Autorzy: lekarz dentysta Anna Aksamit
Mężczyzna
Fot. medforum
Mężczyzna
(3)

Protezą natychmiastową nazywamy uzupełnienie stomatologiczne, które jest wprowadzane na podłoże w jamie ustnej, bezpośrednio po usunięciu zębów, w czasie, kiedy jeszcze działa znieczulenie miejscowe.

Reklama

Spis treści:

 1. Kiedy się wykonuje protezę natychmiastową?
 2. Zalety protez natychmiastowych
 3. Wady protez natychmiastowych
 4. Przeciwskazania do wykonania protez natychmiastowych
 5. Przygotowanie do wykonania protezy natychmiastowej

Kiedy się wykonuje protezę natychmiastową? 

Najczęściej wykonuje się je, w przypadku usunięcia jednego lub więcej zębów w odcinku przednim. Proteza natychmiastowa może być protezą częściową jak i całkowitą.

Zalety protez natychmiastowych 

 • Wpływa korzystnie na proces gojenia się rany poekstrakcyjnej, proces przebiega szybciej i bez powikłań,
 • Umożliwia prawidłowe odżywianie,
 • Korzystnie wpływa na zachowanie odpowiedniego kształtu i wielkości wyrostka zębodołowego,
 • Sprzyja retencji i utrzymaniu protez, ponieważ zachowuje prawidłowy kształt wyrostka,
 • Chroni przed urazami w stawie skroniowo-żuchwowym,
 • Ułatwia ustalenie prawidłowej wysokości zwarcia,
 • Pomaga utrzymać wargi, policzki i język we właściwe relacji,
 • Umożliwia odtworzenie kształtu, koloru i ustawienia zębów sztucznych,
 • Umożliwia poprawną wymowę,
 • Pacjent unika przymusowego okresu bezzębia.

Wady protez natychmiastowych 

 • Wymaga dodatkowych czynności klinicznych i laboratoryjnych, mogą one wymagać wymiany po stosunkowo krótkim okresie użytkowania,
 • Koszty takiej protezy są wyższe w porównaniu z tradycyjną protezą,
 • Utrzymanie protezy na podłożu, może być gorsze mimo wielu podścieleń ze względu na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych zaników wyrostka zębodołowego,
 • Z powodu braku możliwości kontroli ustawienia zębów sztucznych w odcinku przednim, mogą wystąpić gorsze efekty estetyczne,
 • Konieczna jest większa ilość wizyt kontrolnych.

Przeciwskazania do wykonania protez natychmiastowych 

 • Chorzy z ogólnie złym stanem zdrowia,
 • Pacjenci z ostrymi chorobami błony śluzowej jamy ustnej (po wyleczeniu można przystąpić do wykonania protezy),
 • Pacjenci niedorozwinięci psychicznie,
 • Pacjenci niedbający o higienę osobistą i niestosujący się do zaleceń lekarza,
 • Pacjenci, u których planowane są duże plastyczne operacje w obrębie podłoża protetycznego.

Przygotowanie do wykonania protezy natychmiastowej 

Wizytę rozpoczyna się od zebrania wywiadu i badania zewnątrz i wewnątrzustnego oraz analizy zdjęcia pantomograficznego. Wykonuje się wyciski anatomiczne łuków zębowych. Następnie, na przygotowanej przez technika łyżce indywidualnej wykonujemy wycisk czynnościowy stosując do tego celu specjalne masy wyciskowe. Kolejnym etapem jest ustalenie zwarcia centralnego, dobór koloru i kształtu zębów. W porównaniu z etapami pod przygotowanie protezy tradycyjnej, brak tutaj próby protezy woskowej.

Protezy zębowe, fot. panthermedia

Jest to spowodowane obecnością zębów przeznaczonych do ekstrakcji. Na następnej wizycie po uprzednim znieczuleniu pacjenta, lekarz usuwa zęby i wprowadza gotową protezę do jamy ustnej (jeszcze w trakcie trwania znieczulenia). Na tej wizycie korekta protezy odbywa się w sposób minimalny, jedynie w miejscach nadmiernego ucisku. Pacjent przez kolejne 24 godziny nie może wyjmować protezy, w razie bólu stosuje leki przepisane przez lekarza, przykłada zimne okłady oraz unika twardych i ciągnących pokarmów.

Pierwsza wizyta kontrolna powinna odbyć się po 24 godzinach. Pierwsze wyjęcie protezy przeprowadza lekarz oraz kontroluje rany poekstrakcyjne oraz ogólny stan jamy ustnej. Lekarz informuje pacjenta o konieczności przestrzegania wzorowej higieny jamy ustnej.

Po każdym posiłku należy wyjąć protezę i starannie ją umyć. Kolejna wizyta odbywa się po 2-3 dniach, na której oprócz kontroli rany, przeprowadza się korektę protezy w miejscach nadmiernego ucisku oraz korektę zwarcia. Kolejne wizyty ustala się po 3 tygodniach i 3 miesiącach.  W razie wystąpienia zaników podłoża kostnego podściela się protezę i ponownie kontroluje zwarcie.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • „Protetyka stomatologiczna” prof. Dr hab. Med. Eugeniusz Spiechowicz, wydanie VI, wydawnictwo PZWL, 2010 Warszawa, ISBN 978-83-200-4162-0
  2) „Protezy całkowite” pod redakcją Antoniego Karasińskiego, wydanie I, Zakład Poligrafii ŚAM, 2000 Katowice, ISBN 83-87114-72-3

Reklama
(3)
Komentarze