Zaloguj
Reklama

Tomografia komputerowa w planowaniu leczenia implantologicznego

Ból zęba
Fot. panthermedia
Ból zęba
(5)

Podstawą planowania leczenia implantologicznego jest badanie tomograficzne. Trójwymiarowe zdjęcie umożliwia uzyskanie dokładnych informacji dotyczących ilości kości znajdującej się w miejscu planowanego zabiegu, tym samym pozwalając na skuteczniejsze leczenie. 

Reklama

W planowaniu leczenia implanto-protetycznego rentgenodiagnostyka należy do podstawowych metod diagnostycznych. Do niedawna stosowano konwencjonalne techniki radiologiczne (zdjęcia wewnątrzustne, panoramiczne oraz cefalometryczne). Jednakże metody te nie należały do precyzyjnych – powstawały zniekształcenia i nakładanie się obrazów.

Ważne! Planowanie leczenia implantologicznego wzbogacono zastosowaniem tomografu komputerowego celem szczegółowej oceny potencjalnych miejsc wszczepienia implantów.  

Prawidłowa diagnostyka ma niebagatelny wpływ na sukces w stomatologii. Jedynie dzięki prawidłowej diagnozie można zaplanować i podjąć skuteczne leczenie. Jednym z ważniejszych badań, jakie wykonywane jest przed rozpoczęciem (m.in. wszczepieniem implantów), jest badanie tomografem komputerowym (pozwala ono uzyskać obraz 3D, co daje skuteczniejszą diagnozę).

Tomografia komputerowa zębów, szczęki i żuchwy jest badaniem bezbolesnym, nieinwazyjnym, trwającym krótko i niewymagającym żadnego dodatkowego przygotowania przez pacjenta. Wynik gotowy jest w przeciągu kilku minut.

Tomografia komputerowa w implantologii  

Obrazowanie 3D charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowań w leczeniu stomatologicznym, w tym także i w implantologii. Trójwymiarowe obrazowanie wpływa na zwiększenie dokładności podczas planowania zabiegów implantologicznych.

Nowoczesne oprogramowanie tomografu cyfrowego umożliwia wykonanie cyfrowej stymulacji leczenia implantologicznego – wprowadzenie wirtualnego implantu na ekranie monitora w miejsce brakującego zęba.

Tomografia komputerowa pozwala na:

  • precyzyjną ocenę ilości i jakości struktury kostnej,
  • określenie oraz zaznaczenie newralgicznych struktur anatomicznych (m.in. kanały i nerwy żuchwowe),
  • przeprowadzenie dokładnych pomiarów i pracy w skali 1:1.

Dzięki powyższym zaletom zastosowania tomografu możliwe jest wyeliminowanie wszelkich zagrożeń, jakie związane są z wprowadzeniem wszczepu (uszkodzenia istotnych struktur anatomicznych m.in. nerwu zębodołowego).

Ważne! Tomografia komputerowa pokazuje rzeczywisty obraz tkanek i pozwala na przeprowadzenie dokładnych pomiarów. Dzięki temu zabiegi są bezpieczne, a rezultaty w pełni przewidywalne.

Tomografia komputerowa stożkowa (I-CAT)

Tomografia komputerowa stożkowa jest jedynym badaniem obrazowym, który ukazuje dostatecznie dokładnie tkanki miękkie i struktury kostne. Należy do szczegółowych badań pozwalających na uzyskanie wysokiej jakości trójwymiarowego obrazu tkanek. Badanie tego typu jest przeprowadzane standardowo przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego.

W tego typu aparatach wiązka promieniowania przybiera kształt stożka i pada na detektor dwuwymiarowy. Odtworzenie wysokiej jakości obrazu 3D zachodzi dzięki przekrojom uzyskanym podczas pojedynczego obrotu lampy wokół głowy pacjenta. Tomograf I-CAT emituje niewielką dawkę promieniowania (100 razy mniejszą w porównaniu z powszechnie stosowanymi tomografami medycznymi), dając przy tym 60 razy większą dokładność. Badanie pozwala na zebranie informacji umożliwiających pełną ocenę uwarunkowań anatomicznych pacjenta, co skutkuje możliwością wyboru najbardziej optymalnej metody leczenia.

Ważne! Użycie tomografu komputerowego w implantologii pozwala na przeprowadzanie zabiegów charakteryzujących się mniejszą inwazyjnością oraz wykonywanych szybciej. Zastosowanie tomografu wpływa także na komfort pacjenta – dolegliwości pozabiegowe ulegają znacznemu zredukowaniu.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze