Zaloguj
Reklama

Zdrowe zęby

Zdrowe zęby to bardzo ważna kwestia, nie tylko pod względem estetycznym. Problemy z jamą ustną to utrapienie wielu ludzi. Istnieje wiele różnych sposobów dbania o zęby. Kwestią podstawową są regularne wizyty u stomatologa.

Inne problemy związane z jamą ustną

Jednym z problemów, z którym należy się zgłosić do dentysty, jest szczękościsk. Szczękościsk to brak możliwości otwarcia jamy ustnej. Spowodowane jest to nagłym, odruchowym skurczem mięśni, odpowiedzialnych za unoszenie żuchwy. Przyczynami szczękościsku mogą być zaburzenia i choroby związane z układem nerwowym, powikłania po usunięciu zęba (szczękościsk po usunięciu ósemki), czy też silnie stresujące sytuacje. Leczenie jest zależne od przyczyny powstania szczękościsku.

Kolejnym problemem, z którym pacjenci zgłaszają się do stomatologa, są odsłonięte szyjki zębowe. Jest to sytuacja, w której korzenie zębów są częściowo odsłonięte (cofnięcie bądź odsłonięcie szyjek zębowych - inaczej zanikające dziąsła).

Wypełniona ropą przestrzeń powstała w jamie ustnej na skutek przedostania się tam bakterii (po uszkodzeniu, dużej próchnicy, dziurach w zębie) nazywa się ropniem. Wyróżnia się ropień zęba i ropień dziąsła (lub ropień na dziąśle). Objawy to bolesne zmiany o kulistym kształcie, wypełnione ropą. Może występować opuchlizna, problemy z połykaniem pokarmu.

Na ropnie w jamie ustnej narażone są szczególnie osoby, które mają osłabioną odporność (np. w trakcie chorób, gdzie istnieje duże ryzyko infekcji). Pamiętajmy, by już na początku zgłosić się do dentysty a nie czekać, aż zmiana zniknie sama.

Kolejnym problemem są choroby błony śluzowej jamy ustnej, do których należą np.: afty, pleśniawki lub owrzodzenia.

Afty w jamie ustnej to drobne zmiany błony śluzowej jamy ustnej, które powodują dużą bolesność. Przyczyny ich powstawania są różne: niewłaściwa higiena jamy ustnej, problemy ze strony układu pokarmowego, przyjmowanie antybiotyków, predyspozycje wrodzone, czynniki psychiczne, stres, infekcje bakteryjne lub wirusowe. Wykwit pierwotny aft nawracających nie został określony. Może być to plamka, grudka, pęcherzyk lub wykwit plamkowo-grudkowy. Objawy towarzyszące to pieczenie lub mrowienie od 24 do 48 godzin przed pojawieniem się zmiany. Wykwit wtórny to ograniczone, koliste nadżerki lub owrzodzenia. Mogą być pojedyncze lub mnogie. Występują na błonie śluzowej pokrytej nabłonkiem nierogowaciejącym, czyli na policzkach, krawędzi języka, tylnej ścianie gardła, podniebieniu, wargach, dnie jamy ustnej.

Leczenie polega na utrzymaniu odpowiedniej higieny jamy ustnej, usunięcia czynników urazowych oraz stosowaniu środków zmniejszających ból. Zaleca się także wykonanie badań w przypadku nawracających aft w celu pełnej diagnostyki, czasami afty mogą być objawem poważniejszej choroby.

Pleśniawki u dorosłych to małe, białawe kropki (występujące pojedynczo lub w większych skupiskach) w jamie ustnej. Mogą one występować zarówno u dzieci (pleśniawki u noworodków i pleśniawki u niemowlaków) jak i u osób dorosłych. Pleśniawki, to najprościej mówiąc, grzybicze zapalenie, a pojawiają się na skutek zakażenia grzybami o nazwie łac. nazwa Can­di­dia­ al­bi­cans. Grzybicy jamy ustnej nigdy nie należy ich bagatelizować, konieczne jest podjęcie leczenia. Leczenie pleśniawek u osób dorosłych związane jest ze stosowaniem leków przeciwgrzybicznych w miejscu powstania zmian. Osoby te, często korzystają z innych sposobów zmniejszenia odczucia bólu i dyskomfortu w jamie ustnej, np. stosują różnego rodzaju napary i płyny do płukania jamy ustnej.

Owrzodzenia jamy ustnej (ulceratio) - w następstwie rozpadu tkanek pojawia się ubytek skóry lub błony śluzowej, który powstaje pod wpływem przewlekle działającego bodźca zewnątrz- lub wewnątrzpochodnego.

Etiologia powstania owrzodzenia w jamie ustnej może być wieloraka. Nigdy jednak nie wolno lekceważyć niegojącej się rany, gdyż może ona być przyczyną poważnej choroby układowej lub nowotworu. W takim wypadku należy jak najszybciej udać się do lekarza dentysty.

Włókniak należy do nowotworów występujących niezwykle rzadko. Włókniaki to guzy o niezłośliwym charakterze zbudowane z pozornie nieaktywnej tkanki nabłonka zębopochodnego.

Występuje on w formie ubogonabłonkowej oraz bogatonabłonkowej, przy czym pierwsza z form, została opisana jedynie w pojedynczych przypadkach z powodu niezwykłej rzadkości występowania. Najczęściej guzy pojawiają się między 20-stym a 40-stym rokiem życia i przeważnie są domeną kobiet. Proponowaną terapią jest interwencja chirurgiczna z bardzo dobrymi rokowaniami.

Nerwoból nerwu trójdzielnego nazywany jest rwą twarzową. Choroba objawia się gwałtownymi bólami, które są nie do zniesienia. Przyczyny porażenia pierwotnego nie są ostatecznie wyjaśnione. Obecnie uważa się, że przyczyną jest konflikt naczyniowo- nerwowy polegający na ucisku nerwu trójdzielnego przez tętnicę móżdżkową górną, lub jej gałąź, rzadziej tętnicę podstawną.