Zaloguj
Reklama

Choroby przyzębia a nowotwory przełyku i żołądka

Choroby przyzębia a nowotwory przełyku i żołądka
Fot. pantherstock
(0)

Od dawna lekarze zwracają uwagę na to, że od zdrowia jamy ustnej zależeć może zdrowie całego organizmu. Wyniki kolejnych, przeprowadzanych badań naukowych, tylko to potwierdzają – badacze z Harvard T.H. Chan School of Public Health przekonują, że choroby przyzębia w znaczący sposób mogą zwiększać ryzyko raka przełyku oraz raka żołądka.

Reklama

Badacze ze wspomnianej wyżej placówki analizowali dane dotyczące stosunkowo dużej ilości pacjentów – dysponowali oni bowiem danymi o ponad 98 tysiącach kobiet (zebranymi w latach 1992-2014) oraz o ponad 49 tysiącach mężczyzn (pochodzącymi z lat 1988-2016). Specjaliści brali pod uwagę takie aspekty, jak występowanie u badanych osób chorób przyzębia, utrata zębów, styl życia, a także dieta oraz pojawienie się u pacjentów takich schorzeń, jak rak żołądka czy rak przełyku.

Po przeanalizowaniu wszystkich danych uczeni zaobserwowali, że choroby przyzębia zdecydowanie mogą zwiększać ryzyko dwóch wspomnianych wyżej chorób nowotworowych – w przypadku raka przełyku ryzyko to było zwiększone o 43%, w przypadku zaś raka żołądka zwiększone ono było o aż 52%. Naukowcom udało się również zauważyć, że do zwiększonego ryzyka nowotworów żołądka i przełyku prowadzić mogła także utrata zębów.

Badaczy zainteresowało to, dlaczego choroby przyzębia miałyby zwiększać zagrożenie wystąpieniem chorób nowotworowych układu pokarmowego. Wysunęli oni pewne teorie – według jednej z nich niedostateczna higiena jamy ustnej, prowadząca do chorób przyzębia, miałaby również skutkować produkcją endogennych związków z grupy nitrozoaminy, które powiązywane są natomiast z ryzykiem rozwoju raka żołądka.

W tej chwili trudno jednoznacznie powiedzieć, dlaczego choroby przyzębia miałyby zwiększać ryzyko raka żołądka i raka przełyku – jak jednak pokazują opisywane badania, korelacja pomiędzy wymienionymi problemami jak najbardziej może istnieć. Z całą jednak pewnością doniesienia amerykańskich badaczy są kolejnym argumentem przemawiającym za tym, jak bardzo istotna jest dbałość o utrzymanie higieny jamy ustnej.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze