Zaloguj
Reklama

Czy kontraktowanie świadczeń profilaktycznych w stomatologii przez higienistki to dobre rozwiązanie?

Wizyta u stomatologa
Fot. panthermedia
Wizyta u stomatologa
(0)

Profilaktyka stomatologiczna ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowych zębów oraz zapobieganiu chorób przyzębia oraz jamy ustnej. Z uwagi na fakt kosztów świadczeń refundowanych, wielu lekarzy nie podejmuje się współpracy z NFZ, co wpływa na ograniczenie dostępu do świadczeń profilaktycznych. Czy więc zakontraktowanie usług z zakresu profilaktyki dentystycznej, z higienistkami byłoby dobrym rozwiązaniem problemu?

Reklama

Możliwość zakontraktowania świadczeń profilaktycznych w zakresie stomatologii przez higienistki, ma stanowić odpowiedź na odczuwalny brak usług stomatologicznych świadczonych w ramach NFZ, na rynku medycznym. Czy tego typu rozwiązanie przyniesie pożądane efekty? [1]

Profilaktyka

Samo pojęcie profilaktyki ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla jednostki, ale także dla społeczeństwa. Są to, najogólniej mówiąc działania, których celem jest zapobieganie chorobom. Słaby dostęp do świadczeń profilaktycznych spowodował, że w 1900 roku powołano do funkcjonowania zawód higienistki stomatologicznej, której głównym celem jest ciągłe uczestnictwo w utrzymaniu optymalnego poziomu zdrowia swoich pacjentów [2].

W toku swojej pracy, higienistka ma za zadanie podejmowanie działań edukacyjnych- prozdrowotnych związanych z higieną jamy ustnej, organizowanie szeroko pojętej profilaktyki, wykonywanie zabiegów o charakterze higienicznym oraz niektórych zabiegów leczniczych [2].

Brak stomatologów

Należy jednak zwrócić uwagę na problem liczby stomatologów na rynku, których wydaje się bardzo znaczący w kontekście dostępu do świadczeń stomatologicznych, refundowanych z NFZ, a mianowicie zaniżona wycena usług stomatologicznych. Jak się okazuje to nie brak stomatologów na rynku jest przyczyną małego dostępu do refundowanych usług dentystycznych, a ich wycena, która jest znacząco zaniżona w kontekście faktycznej ceny rynkowej usług. Stąd konieczne wydaje się być przywrócenie właściwej proporcji cenowej.

Kontrakty z higienistkami

Czy więc zakontraktowanie stomatologicznych świadczeń profilaktycznych przez higienistki jest dobrym rozwiązaniem? Jak twierdzą specjaliści- niekoniecznie. Może bowiem dojść do obniżenia standardu świadczonej opieki, gdyż sama profilaktyka czy higienizacja, nie są wystarczające by uniknąć chorób przyzębia czy rozwijającej się próchnicy. W tym zakresie niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań, a mianowicie- postawienie diagnozy oraz zaplanowanie leczenia w odpowiednim zakresie. Pomimo dobrego przygotowania oraz posiadania odpowiedniego wykształcenia personelu pomocniczego, nie jest on w stanie podjąć działań stomatologicznych samodzielnie, co mogłoby odnieść odwrotny do zamierzonego skutek [1].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [2] M Jóźwik, Z Kopański, D Krzemińsk, S. Dyl: „Rola higienistki stomatologicznej w profilaktyce chorób przyzębia”: [w:] Journal of Clinical Healthcare 2 (2014)

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze