Zaloguj
Reklama

Flora bakteryjna jamy ustnej może mieć związek z rakiem żołądka

Afty
Fot. Panthermedia
Afty
(0)

O tym, że brak dbałości o stan zdrowia jamy ustnej może prowadzić do różnych chorób ogólnoustrojowych, wiadomo już od dawna. Kolejne przekonujące o tym doniesienia prezentują naukowcy z New York University College of Dentistry oraz New York University School of Medicine. Okazuje się bowiem, że stan zapalny jamy ustnej, spowodowany przez bakterie, może być powiązany z chorobami żołądka, w tym nawet z rakiem żołądka.

Reklama

Amerykańscy naukowcy do swoich wniosków doszli po przebadaniu 105 pacjentów. W pierwszym etapie prac u badanych przeprowadzono badanie endoskopowe oraz histopatologiczne.
U 35 pacjentów stwierdzono obecność przednowotworowych zmian w obrębie żołądka (czyli takich, które mogą poprzedzać wystąpienie raka żołądka), u pozostałych badanych nie wykryto podobnych odchyleń – stanowić oni w związku z tym mieli grupę kontrolną.

W kolejnym etapie analiz u pacjentów wykonywano dokładne badanie jamy ustnej, podczas którego pobierano od nich próbki śliny oraz płytki nazębnej. Następnie dokonywano oceny zarówno tego, jakie bakterie były obecne w próbkach, ale i tego, w jakich ilościach znajdowały się one w pobranym od pacjentów materiale.

Ostatecznie Amerykanom udało się stwierdzić istnienie znaczących różnic pomiędzy dwiema badanymi grupami pacjentów. U badanych, u których wcześniej stwierdzono zmiany mogące poprzedzać wystąpienie raka żołądka, zauważalne były dwa zjawiska. Po pierwsze w ich ślinie występowała mniej zróżnicowana flora bakteryjna niż u pacjentów z grupy kontrolnych, a po drugie zaobserwowano, że dwa specyficzne gatunki bakterii, które są powiązane z chorobami przyzębia, występowały u nich w znacznie większej ilości.

Badania obecnie można traktować jako ciekawostkę, aczkolwiek sugerować mogą one jednak to, że choroby przyzębia i związane z nimi nieprawidłowości składu flory bakteryjnej jamy ustnej mogą mieć pewien związek z nasilaniem ryzyka występowania u pacjentów chorób żołądka, w tym również i raka żołądka. W jakim jednak mechanizmie miałoby do tego dochodzić – o tym dowiemy się najprawdopodobniej dopiero za jakiś czas.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze