Zaloguj
Reklama

Trwałość wypełnień ubytków

Technik dentystyczny
Fot. ojoimages
Technik dentystyczny
(0)

Lekarz stomatolog, po zdiagnozowaniu ubytku, dokonuje jego wypełnienia. To, jak trwałe będzie owo wypełnienie, zależy od wielu czynników.

Reklama

Istnieją trzy grupy czynników. Czynniki związane z pacjentem, gdzie istotna jest higiena jamy ustnej, nawyki żywieniowe pacjenta, profilaktyka i działania zapobiegawcze jakie podejmuje pacjent, wielkość wypełnienia oraz współpraca pacjenta z lekarzem podczas wypełniania ubytku. Drugą grupą czynników są czynniki związane z lekarzem czyli doświadczenie stomatologa oraz wielkość ubytku a tym samym wypełnienia. Trzecią grupą czynników, które mają wpływ na trwałość wypełnień są czynniki związane z materiałem jaki jest użyty do wypełnienia ubytku. Istotna jest tu jego ścieralność, wytrzymałość, trwałość oraz technika jaką jest on zakładany.

Warto również zwrócić uwagę na to, że poza wymienionymi grupami, istnieją czynniki chemiczne i mechaniczne, wpływające na trwałość wypełnienia. Czynniki fizykochemiczne to warunki jakie panują w jamie ustnej, czyli pH śliny, wahania temperatury oraz siła żucia pożywienia. Do czynników mechanicznych zaliczana jest wytrzymałość na działania czynników fizykochemicznych oraz właściwości tribologiczne materiału (ścieralność materiału).[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Uwarunkowania trwałości wypełnień” [w:] „Wprowadzenie do stomatologii zachowawczej” pod red.
    E. Jodkowskiej i L. Wagnera, Bestom DENTOnet.pl 2009

Reklama
(0)
Komentarze