Zaloguj
Reklama

Estetyczne wypełnienia kompozytowe

Wizyta u dentysty
Fot. medforum
Wizyta u dentysty
(0)

Techniki wypełnień oraz materiały kompozytowe, to temat który znany jest każdemu klinicyście. Są to najmniej inwazyjne metody wykonania wypełnień zębiny oraz szkliwa, które niosą za sobą zarówno walory estetyczne, jak również przywracają strukturę oraz funkcje niepełnej, bądź zmienionej chorobowo tkanki zębowej.

Reklama

Stomatologia estetyczna wymaga od każdego klinicysty znajomości technik wykonywania bezpośrednich wypełnień kompozytowych, które są niezwykle istotne zarówno z technicznego, naukowego punktu widzenia, jak również z punktu widzenia artystycznego czy też estetycznego. Wypełnienia kompozytowe, w szczególności w odcinku przednim mają bardzo duże znaczeczenie. Są one bowiem uznane za najmniej inwazyjne, w procesie przywracania brakującej tkanki, tkanki zmienionej chorobowo, jak również tkanki, której wygląd jest nieestetyczny i niezadowalający. Zastosowanie technik komozytowych wypełnień bezpośrednich odnosi się do poprawy/ przywrócenia kształtu, koloru oraz odpowiednich funkcji danej tkanki zębowej.

Same materiały kompozytowe są wielofazową substancją, która wykonana jest z połączenia kilku różnych. Do jednego z głównych, czterech skałdników materiałów kompozytowych zaliczamy żywicę (oragniczoną macierz polimerową)- matrycę, zapewniającą sztywność oraz odporność na naciskanie jak również, skałdnik ten ma na celu obniżenie absorbcji wody. Kolejnym składnikiem są cząsteczki nieorganicznego wypełniacza, którego zadaniem jest utrzymanie stabilności wymiarowej matrycy. W skałd materiałów kompozytowych wychodzi również promotor adhezji, czyli materiał który ma właściwości łączące cząsteczki  matrycy z cząsteczkami wypełniacza a ponadto, materiał ten ma właściwości, które pozwalaja na hydrolizację i reagowanie z nieorganicznymi cząsteczkami wypełniacza.  Do grupy głównych składowych materiałów kompozytowych, zaliczamy również inicjatory oraz akceleratory polimeryzacji, które umowżliwiają utwardzanie pod wpływem światła całego materiału.

Materiały kompozytowe aplikowane są technikami warstwowymi, w zależności od wymagań i oczekiwań klienta. Prosta technika warstwowa, stosowana jest w momencie, kiedy klientowi nie zależy w dużym stopniu na walorach estetycznych. Stosuje się wtedy jednen lub dwa  odcienie materiału. Podobnie jak w trudniejszej technice warstwowej, gdzie również stosowane są materiały o jednym lub dwóch odcieniach, jednak technika ta kładzie większy nacisk na walory estetyczne wykonanego wypełnienia. Zaawansowana technika warstwowa w trzech wymiarach stosowana jest w przyadku wysokich wymagań estetyczych klienta, gdzie oprócz materiału o dwóch odcieniach stosuje się dodatkową warstwę szkliwa. Charakterystyczne trójwymiarowe techniki warstwowe, stosowane są u pacjentów o bardzo wysokich wymaganiach estetyczych gdyż wykorzystują dwa odcienie materiału w przyapdku wypełnienia zębiny oraz dwa odcienie dla wypełnienia szkliwa. Głownymi kryteriami wyboru metody wykonania sa względy estetyczne oraz względy finansowe, gdyż im bardziej złożna i skomplikowana metoda, tym większy wkład finansowy ze strony klienta.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Estetyczne wypełnienia kompozytowe w odcinku przednim: wskazówki do metody bezpośredniej" Brian P. LeSage [w:]
    Stomatologia estetyczna" Tom 6, nr 1, styczeń- marzec 2011

Reklama
(0)
Komentarze