Zaloguj
Reklama

W drodze do białych zębów

Zdrowe zęby
Fot. panthermedia
Zdrowe zęby
(0)

Współczesna stomatologia estetyczna wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebom związanym z dobrym samopoczuciem i poprawą swojego wyglądu. Obserwuje się tendencje do zwiększania się liczby zabiegów wybielania zębów, a co za tym idzie, rozwój technik, metod i preparatów stosowanych do wybielania, zapewnia coraz większą skuteczność, efektywność i bezpieczeństwo. Bardzo ważne jest jednak, by pacjent został szczegółowo poinformowany zarówno o przebiegu całego procesu wybielania, jak również o możliwych działaniach niepożądanych, jakie mogą zostać wywołane przez zastosowany preparat.

Reklama

Wybielanie zębów jest w obecnej chwili najczęściej wykonywanym zabiegiem z zakresu stomatologii estetycznej. Dzięki nowoczesnym technikom oraz preparatom, zabiegi te przynoszą bardzo dobre, długotrwałe efekty, jak również cechuje je wysoki poziom bezpieczeństwa. Lekarze specjaliści mogą sprawnie sterować całym procesem wybielania, w zależności od efektów, jakie zamierza osiągnąć pacjent/ klient, zgłaszający się do gabinetu stomatologicznego, w celu uzyskania śnieżnobiałego uśmiechu.

„Well being”

Stomatologia estetyczna cieszy się obecnie dużą popularnością, co jest odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa. Działania zmierzające do uzyskania bielszego odcienia zębów, nie są zabiegami leczniczymi, w dosłownym tego słowa znaczeniu, a wychodzą naprzeciw potrzebie dobrego samopoczucia pacjenta, podniesienia jego pewności siebie oraz zadowolenia ze swojego wyglądu. Ponadto, warto zaznaczyć, iż wybielanie zębów to procedury, które są najmniej inwazyjne w stosunku do innych procedur medycznych z zakresu stomatologii. Jeśli efekty wybielania w dalszym ciągu nie są zadawalające, stosuje się bardziej inwazyjne metody, które są zakresem stomatologii zachowawczej.

Przeciwwskazania do wybielania zębów

Do głównych przeciwwskazań podejmowania działań w kierunku wybielania zębów, należą wszelkiego rodzaju alergie na substancje znajdujące się w stosowanych preparatach, ciąża, karmienie piersią. Co więcej, do przeciwskazań należy również palenie tytoniu. Powyższe stany należą do bezwzględnych przeciwwskazań i eliminują możliwość zastosowania wybielania, natomiast względnymi przeciwskazaniami są rozległe wypełnienia, wypełnienia wykonane nieprawidłowo, występowanie wszelkiego rodzaju zmian oraz stanów zapalnych w okolicach przyzębia czy też przebarwienia chemiczne.

Przygotowanie do wybielania

Przed przystąpieniem do wybielania zębów, konieczne jest zebranie szczegółowego wywiadu z pacjentem, jak również wykonanie dokładnego badania stomatologicznego, zarówno samych zębów, jak i tkanek miękkich. Jeśli jest taka konieczność, należy wykonać punktowe zdjęcie RTG oraz poddać je analizie oraz usunąć wszelki osad oraz złogi nazębne. Niezbędna jest również ocena koloru zębów przed rozpoczęciem całego procesu, w celu zachowania możliwości porównania go z efektem końcowym.

Pacjent, przed rozpoczęciem wybielania, powinien zostać szczegółowo poinformowany o cechach preparatu jaki zostanie zastosowany, jakie efekty są spodziewane oraz jakie etapy będą konieczne do przejścia, jak również powinien uzyskać pełną informację na temat ewentualnych skutków ubocznych, jakie mogą się pojawić w związku z samym procesem oraz również ze stosowanym preparatem.

Metoda stopniowego wybielania

Metoda „walking bleach”, jak każda inna, opiera się na swoistym planie postępowania. Rozpoczyna się od określenia długości korony zęba oraz od odpowiedniego zabezpieczenia tkanek miękkich sąsiadujących z zębami. Istotne jest również zabezpieczenie szyjki zęba, w celu ochrony przed działaniem preparatu wybielającego. Po takim przygotowaniu do komory zęba aplikuje się pastę wybielającą, po czym uszczelnia się ją czasowo. Powyższe czynności należy powtarzać co 2 do 7 dni, pięciokrotnie, a następnie założone zostaje wypełnienie ostateczne.


fot. panthermedia

Metoda termokatalityczna

Podobnie jak w metodzie „walking bleach”, konieczne jest zabezpieczenie tkanek miękkich oraz przygotowanie zęba do zabiegu. Ponadto, podczas stosowania tej metody, należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu pacjenta oraz personelu medycznego, w postaci okularów ochronnych czy też specjalnych foliowych okryć. Następnym krokiem jest nałożenie preparatu wybielającego, który poddawany jest działaniu ciepła lub światła. Stosuje się do tego celu odpowiednie urządzenia takie jak: lampa kwarcowa, halogenowa, plazmowa czy diodowa, jak również swoje zastosowanie ma tutaj laser argonowy. Powyższy zabieg należy powtórzyć co najmniej 3 do 4 razy, po czym ocenić jego efekty, które już na tym etapie, mogą okazać się satysfakcjonujące. Jeśli nie są, istnieje możliwość kontynuowania zabiegów. Warto nadmienić, że obecnie panuje tendencja do odchodzenia od metody termokatalitycznej z powodu skutków ubocznych w postaci resorpcji zewnętrznej korzenia zęba, jakie ona wywołuje.

Metoda zewnętrzno - wewnętrzna (nakładkowa)

Metoda nakładkowa, w dużej mierze zależy od samego pacjenta, od jego dokładności i precyzji, gdyż zabiegi wybielania, przeprowadza się samodzielnie i można wykonać je w zaciszu domowym. W związku z tym, proces wybielania rozpoczyna się od wykonania specjalnej nakładki odpowiadającej uzębieniu pacjenta. Należy zęby oczyścić i przygotować oraz skontrolować, czy nakładka została wykonana w sposób prawidłowy i czy jest odpowiednio dopasowana do łuku zębowego. Jeśli nie ma żadnych sygnałów o nieprawidłowościach ze strony pacjenta, można przejść do instruktażu wykonania zabiegu.
Pacjent powinien uzyskać informację na temat tego, w jaki sposób należy przygotować zęby by uzyskać spodziewane efekty. Ważny jest również sposób aplikacji preparatu wybielającego, który umieszczany jest w nakładce oraz komorze zęba. Istotne jest by na okres przeprowadzania całej procedury pacjent powstrzymał się od spożywania kleistych pokarmów, kolorowych napojów, soków cytrusowych, alkoholu oraz powinien przynajmniej na ten czas, zaprzestać palenia tytoniu. Jednorazowo zabieg powinien być nie krótszy niż 2 godziny, stąd też zaleca się, by były one przeprowadzane podczas snu. Proces powinien być kontrolowany co dwa dni.

Zaletą tej metody jest mniejsze stężenia środka stosowanego do wybielania, a co za tym idzie, zmniejsza się ryzyko wystąpienia powikłań i skutków ubocznych.

Czy wybielanie zębów jest bezpieczne?

Obecnie metody oraz stosowane preparaty cechuje dużo wyższa skuteczność oraz poziom bezpieczeństwa, w stosunku do lat ubiegłych. W dziedzinie tej dokonał się bardzo duży rozwój przy jednoczesnym nacisku na bezpieczeństwo stosowanych środków. Nie zmienia to jednak faktu, iż musimy się liczyć z możliwością wystąpienia skutków ubocznych czy też powikłań po wybielaniu.
Może pojawić się kruchość szkliwa, co bezpośrednio wiąże się z odwapnieniem zębów wskutek przekroczenia punktu nasycenia przez zastosowany preparat. Mogą pojawić się również stany zapalne tkanek okołowierzchołkowych zęba, co jest efektem nieskutecznego zabezpieczenia jego korzenia. Powikłaniem do wybielaniu mogą również być uszkodzenia i stany zapalne tkanek miękkich, sąsiadujących, takich jak język, wargi, gardło czy dziąsła, co jest bezpośrednim rezultatem zastosowania żrących substancji chemicznych oraz nieodpowiedniego zabezpieczenia. Innym rodzajem powikłania, związanym z nakładką, są dysfunkcje oraz nieprawidłowości w stawie skroniowo - żuchwowym. Są one efektem źle dobranej lub zbyt grubej nakładki, stosowanej do wybielania zębów. Istotne jest również to, że nawet jeśli nie wystąpią żadne skutki uboczne tuż po zabiegach, mogą po jakimś czasie pojawić się późne powikłania w postaci nawrotu przebarwienia bądź też zewnętrzna, przyszyjkowa resorpcja zęba. [1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Współczesne metody wybielania zębów po leczeniu endodontycznym oraz bezpieczeństwo ich stosowania” D. Kościelniak, A. Jurczak, I. Kołodziej, J. Słowik [w:] Implantoprotetyka 2009, tom X, nr 2 (35)

Reklama
(0)
Komentarze