Zaloguj
Reklama

Choroby jamy ustnej mogą znacząco pogarszać funkcjonowanie starszych mężczyzn

Mycie zębów
Fot. Shutterstock
Mycie zębów
(5)

O tym, że stan zdrowia jamy ustnej wpływa na funkcjonowanie całego organizmu, dzisiaj nie trzeba już nikogo przekonywać. Wiadomo już w końcu, że choroby zębów czy dziąseł zwiększają ryzyko występowania m.in. schorzeń serca czy nerek. Powiązań pomiędzy funkcjonowaniem pacjentów a stanem ich jamy ustnej odkrywanych jest jednak coraz więcej – kolejne doniesienia płyną z Wielkiej Brytanii.

Reklama

U osób w wieku podeszłym zwraca się uwagę na wiele różnych czynników, które mogą utrudniać ich codzienne funkcjonowanie. Wspomina się w tym przypadku o pogarszającym się widzeniu, narastających zaburzeniach słuchu czy o problemach z układem kostno-stawowym. Niewiele mówi się natomiast o chorobach jamy ustnej u osób starszych, a szkoda – okazuje się bowiem, że one również mogą w znaczący sposób wpływać na poziom funkcjonowaniu pacjentów w zaawansowanym wieku.

Badania nad związkiem stanu zdrowia jamy ustnej a codziennym funkcjonowaniem starszych osób prowadzili naukowcy z Wielkiej Brytanii. Badacze obserwowali (przez okres 3 lat) ponad 1000 mężczyzn mających pomiędzy 71 a 92 lata. Choroby jamy ustnej występowały u znacznej ilości pacjentów, którzy brali udział w badaniu – aż 1 na 5 z nich zmagał się z całkowitym brakiem zębów, z kolei ponad połowa badanych mężczyzn cierpiała na jakieś choroby dziąseł.

Badaczom ostatecznie udało się zauważyć jeden fakt: otóż starsi mężczyźni, u których istniały jakieś choroby jamy ustnej, znajdowali się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia takich problemów, jak np. utrata masy ciała, spadek aktywności fizycznej, poczucie przewlekłego zmęczenia czy zmniejszenie koordynacji psychomotorycznej.

Opisana zależność wydaje się dość interesująca, ważniejsze jest jednak coś innego – badania brytyjskich naukowców wskazują na to, że u osób starszych konieczne jest nie tylko rozwiązywanie takich problemów, jak leczenie ich chorób przewlekłych (np. kardiologicznych) czy korygowanie ewentualnych zaburzeń widzenia i słuchu, ale i dbałość o dobry stan zdrowia jamy ustnej. Jak to zazwyczaj w medycynie się mawia, lepiej zapobiegać niż leczyć – przytoczone badania stanowią kolejną przesłankę ku temu, aby o zęby i całą jamę ustną dbać już od najmłodszych lat.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze