Zaloguj
Reklama

W jaki sposób cukrzyca sprzyja zapaleniu przyzębia?

Stan uzębienia
Fot. Panthermedia
Stan uzębienia
(0)

Cukrzyca zwiększa ryzyko wystąpienia zapalenia przyzębia – ale w jaki sposób? Specjaliści z University of Pennsylvania prowadzili badania na myszach i dokonali kilku interesujących odkryć. Zauważyli oni m.in., że w przypadku cukrzycy zmienia się flora bakteryjna jamy ustnej, odnotowali oni również zmiany dotyczące ilości markerów stanu zapalnego u gryzoni cierpiących na cukrzycę. Same wspomniane aspekty wydawać się mogą intrygujące, a to jeszcze nie wszystkie wnioski, do których doszli naukowcy.

Reklama

To, że chorowanie na cukrzycę sprzyja występowaniu m.in. zapalenia przyzębia, wiadome jest już od dawna. Znane natomiast nie było to, dlaczego tak właśnie dzieje. Nowe światło na ten aspekt rzucają badania, które zostały przeprowadzone przez specjalistów z University of Pennsylvania, którymi kierował Dana Graves.

Cukrzyca prowadzi do zmian flory bakteryjnej jamy ustnej, sprzyjającym chorobom przyzębia

Jeszcze kilka lat temu stowarzyszenia europejskie oraz amerykańskie wydały stanowisko, że nie ma jednoznacznych dowodów na to, aby cukrzyca wpływała na zmiany flory bakteryjnej jamy ustnej. Uczeni ze wspomnianej wyżej placówki postanowili się jednak jeszcze raz przyjrzeć temu aspektowi, swoje badania prowadzili oni na myszach.

Myszy podzielono wstępnie na dwie grupy: zdrowe osobniki stanowiły grupę kontrolną, w drugiej grupie znajdowały się te zwierzęta, które chorowały na cukrzycę. Pierwszym etapem badań było porównanie składu flory bakteryjnej jamy ustnej gryzoni z dwóch grup: okazało się, że w grupie obarczonej zaburzeniami gospodarki węglowodanowej flora ta była zdecydowanie mniej zróżnicowana.

Innym odchyleniem, które występowało u myszy z cukrzycą, było zapalenie przyzębia. Odnotowano u nich również utratę kości wspierającej zęby, a także zwiększone poziomy jednej z cytokin – interleukiny 17 (zaangażowana jest ona w procesy zapalne).

Na podstawie takich obserwacji uczeni mogli już powiązać zapalenie przyzębia ze zmianami składu ustnej flory bakteryjnej, jednakże nie mogli oni stwierdzić, że to właśnie te zmiany są odpowiedzialne za pojawienie się schorzenia. Aby móc to ocenić, specjaliści przeszczepiali florę bakteryjną myszy z cukrzycą tym osobnikom, które w jamie ustnej nie miały żadnych bakterii. Po czasie okazało się, że u biorców bakterii rozwijało się zapalenie przyzębia, a oprócz tego pojawiała się u nich zwiększona ilość wykładników stanu zapalnego.

Dla autorów badań dokonane odkrycia to wciąż było mało – postanowili oni przyjrzeć się problemowi jeszcze bliżej. Część myszy, które miały być dawcami flory bakteryjnej, otrzymało przeciwciało skierowane przeciwko wspomnianej wyżej interleukinie. Później badacze powtórzyli próbę z przeszczepianiem bakterii – część myszy otrzymała florę od myszy z cukrzycą, a inne od tych osobników, które miały cukrzycę i otrzymały wcześniej przeciwciała. Ostatecznie okazało się, że biorcy, którzy materiał otrzymali od myszy będących po podaniu przeciwciał, mieli zdecydowanie mniejszy ubytek masy kostnej w okolicy jamy ustnej niż te, które otrzymały bakterie od nieleczonych przeciwciałami myszy z cukrzycą.

Prace uczonych pozwoliły wysnuć, że interleukina 17 jest zaangażowana w zapalenie przyzębia. U myszy można było ograniczyć ten wpływ poprzez podawanie im przeciwciał, u ludzi – ze względu na rolę tej cytokiny w procesach odpornościowych – takiej terapii zastosować nie można. Przedstawione analizy z pewnością mogą jednak przekonać o tym, że pacjenci z cukrzycą zdecydowanie powinni szczególnie dbać o stan zdrowia swojej jamy ustnej – znajdują się oni w końcu w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia zapalenia przyzębia. Aby zmniejszyć możliwość wystąpienia schorzenia, chorzy muszą również pamiętać o kontroli glikemii – odpowiednie wyrównanie poziomu glukozy we krwi również zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia przyzębia.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze