Zaloguj
Reklama

Diagnostyka wad zgryzu

Autorzy: lekarz dentysta Anna Aksamit
Ortodonta, aparat nazębny
Fot. medforum
Ortodonta, aparat nazębny
(5)

Diagnostyka wad zgryzu oparta jest na podziale w odniesieniu do trzech płaszczyzn.

Reklama

Spis treści:

  1. Zaburzenia poprzeczne
  2. Zaburzenia przednio-tylne
  3. Zaburzenia pionowe

Wady poprzeczne - zaburzenia we wzroście na szerokość rozpatrujemy do płaszczyzny pośrodkowej przechodzącej przez środek ciała.

Wady przednio-tylne - zaburzenia we wzroście na długość rozpatrujemy w stosunku do płaszczyzny oczodołowej przechodzącą przez punkt Orbitale (jest to punkt na twarzy leżący w miejscu przecięcia się linii opuszczonych ze środka źrenic z dolnymi brzegami oczodołów) i będącą prostopadłą do płaszczyzny poziomej.

Wady pionowe - zaburzenia we wzroście na wysokość rozważamy w stosunku do płaszczyzny poziomej.

Zaburzenia poprzeczne 

Zgryz krzyżowy - część zębów dolnych pokrywa zęby górne oraz występuje zaburzenie linii pośrodkowej dolnego łuku zębowego w stosunku do górnego. W rysach twarzy może występować spłaszczenie wargi górnej lub zapadnięcie policzka po stronie wady.

Zgryz krzyżowy całkowity- prawo- lub lewostronny, połowa łuku dolnego od przyśrodkowego siekacza po ostatni trzonowiec zachodzi na połowę łuku górnego.

Zgryz krzyżowy częściowy boczny- jedno- lub obustronny, charakteryzuje się odwrotnym nagryzem w obrębie zębów bocznych, objawia się to zwężeniem górnego łuku zębowego lub rozszerzeniem dolnego łuku zębowego.

Zgryz krzyżowy częściowy przedni- zęby przednie dolne pokrywają zęby przednie górne, występuje zaburzenie linii pośrodkowej.

Boczne przemieszczenie żuchwy - może być prawo- lub lewostronne, występuje przesunięcie wargi dolnej oraz bródki w stronę zaburzoną.

Boczne przemieszczenie żuchwy czynnościowe- po wykonaniu testu czynnościowego uzyskujemy wynik dodatni, test polega na przesunięciu żuchwy do linii pośrodkowej ciała i zauważamy poprawę rysów twarzy jak i warunków zgryzowych.

Boczne przemieszczenie żuchwy morfologiczne (laterogenia) - wada wrodzona spowodowana nieprawidłową budową trzonu lub gałęzi żuchwy lub zmianami morfologicznymi w obrębie stawu skroniowo- żuchwowego, test czynnościowy wypada ujemnie.

Zgryz przewieszony - zęby boczne górne swoimi powierzchniami podniebiennymi stykają się z powierzchniami policzkowymi zębów dolnych, spowodowane jest to rozszerzeniem łuku zębowego szczęki lub zwężeniem łuku zębowego żuchwy, wada może występować lewo-, prawo- lub obustronnie, w rysach twarzy zauważalna dysproporcja szerokości górnej i dolnej twarzy.

Zaburzenia przednio-tylne 

Tyłozgryz - charakteryzuje się cofnięciem dolnego lub wysunięciem górnego łuku zębowego, między górnymi i dolnymi siekaczami występuje szpara przednio- tylna, w rysach twarzy zauważalny jest zaburzony układ warg polegający na cofnięciu lub wywinięciu wargi dolnej, pogłębiona jest również bruzda wargowo- bródkowa.

Tyłozgryz częściowy - występuje cofnięcie lub przechylenie siekaczy dolnych oraz występuje I klasa Angle’a (określa ona prawidłowe położenie pierwszych trzonowców górnego i dolnego względem siebie).

Tyłozgryz całkowity - zahamowanie doprzedniego wzrostu całego łuku zębowego dolnego, występuje II klasa Angle’a (dolny pierwszy trzonowiec jest ustawiony dotylnio w stosunku do górnego).

Tyłozgryz rzekomy - wysunięcie lub wychylenie górnego łuku zębowego, występuje I klasa Angle’a.

Tyłożuchwie - charakteryzuje się cofnięciem lub zahamowaniem wzrostu doprzedniego żuchwy, w rysach twarzy występuje cofnięcie bródki.

Tyłożuchwie czynnościowe - cofnięcie prawidłowo zbudowanej żuchwy, II klasa Angle’a, przy wykonaniu testu czynnościowego, który polega na wysunięciu żuchwy do przodu, zauważamy poprawę rysów twarzy jak i warunków zgryzowych.

Tyłożuchwie morfologiczne (retrogenia) - zaburzona budowa żuchwy spowodowana zahamowanym jej wzrostem na długość, tutaj test czynnościowy wypada ujemnie.

Przodozgryz - siekacze i kły dolne zachodzą na górne, w rysach twarzy wysunięta warga dolna oraz wygładzenie bruzdy wargowo- bródkowej.

Przodozgryz częściowy - wysunięcie lub wychylenie przedniego odcinka łuku zębowego dolnego, występuje I klasa Angle’a.

Przodozgryz całkowity - wysunięcie całego łuku zębowego dolnego w stosunku do górnego, III klasa Angle’a (oznacza ona doprzednie ustawienie pierwszego dolnego trzonowca dolnego w stosunku do górnego).

Przodozgryz rzekomy - zahamowanie doprzedniego wzrostu szczęki objawiające się odwrotnym zachodzeniem siekaczy dolnych na górne, występuje I klasa Angle’a.

Przodożuchwie - wysunięcie żuchwy lub jej nadmierny wzrost doprzedni objawiający się w rysach twarzy wysunięciem bródki do przodu.

Przodożuchwie czynnościowe - wysunięcie prawidłowo zbudowanej żuchwy w stosunku do szczęki, III klasa Angle’a, test czynnościowy polegający na cofnięciu żuchwy do kontaktu siekaczy górnych z dolnymi wypada dodatnio.

Przodożuchwie morfologiczne (progenia) - nadmierny rozrost żuchwy na długość powoduje ujemny wynik testu czynnościowego.

Wady zgryzu, fot panthermedia

Zaburzenia pionowe 

Zgryz otwarty - charakteryzuje się brakiem kontaktu pionowego między górnym i dolnym łukiem zębowym, rysy twarzy mogą być prawidłowe lub zaburzone.

Zgryz otwarty częściowy przedni - zahamowanie wzrostu pionowego wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy w odcinku przednim, rysy twarzy niezmienione.

Zgryz otwarty częściowy boczny - także zahamowanie wzrostu wyrostka, tylko w odcinku bocznym, rysy twarzy także bez zmian.

Zgryz otwarty całkowity - nieprawidłowa budowa żuchwy lub szczęki lub obydwu na raz powoduje, że łuki zębowe kontaktują jedynie na ostatnich trzonowcach, rysy twarzyzaburzone.

Zgryz głęboki - nadmierne zachodzenie siekaczy górnych na dolne, rysy twarzy mogą być zaburzone lub w normie.

Zgryz głęboki częściowy (nadzgryz) - w wyniku nadmiernego wzrostu pionowego wyrostka zębodołowego szczęki w odcinku przednim występuje głębokie zachodzenie siekaczy górnych na dolne.

Zgryz głęboki całkowity - skrócone wyrostki zębodołowe w odcinku bocznym powodują głęboki nagryz w odcinku przednim, siekacze dolne nagryzają na błonę śluzową podniebienia, w rysach twarzy występuje skrócenie odcinka szczękowego, warga dolna wywynięta, bruzda wargowo- bródkowa pogłębiona.

Zgryz głęboki wtórny - jest wadą nabytą w wyniku utraty zębów w odcinku bocznym, objawia się głębokim zachodzeniem siekaczy górnych na dolne, w rysach twarzy odcinek szczękowy jest skrócony.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • „Zarys współczesnej ortodoncji” pod redakcją prof. dr hab. n. med. Ireny Karłowskiej, wydanie III, Warszawa 2009, ISBN 978-83-200-3995-5
    „Ortopedia szczękowa zasady i praktyka” pod redakcją prof. dr hab. n. med. Florentyny Łabiszewskiej- Jaruzelskiej, wydanie III, Warszawa 1995, ISBN 83-200-1924-9

Reklama
(5)
Komentarze